WARMIƃSKO-MAZURSKA SPECIAL ECONOMIC ZONEMickiewicza, 21/23
10-508 Olsztyn
POLSKA

phone: +48 89 5350241

e-mail: wmsse@wmsee.com.pl
www: www.wmsse.com.pl