PEKAES


Pekaes jest liderem polskiego rynku logistycznego, znanym w Europie dostawcą usług TSL. Oferta Grupy obejmuje serwis drobnicowy na rynku krajowym i międzynarodowym, transport całopojazdowy, spedycję morską, lotniczą, obsługę celną, magazynowanie, usługi serwisowe oraz zarządzanie dostawami.