Główny Urząd StatystycznyAl. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Polska

phone: +48 (22) 608 31 12

e-mail: dane@stat.gov.pl
www: www.stat.gov.pl