W. KRUKPułaskiego, 11-17
60-607 Poznań
Polska

phone: +48 61 8589801

e-mail: sekretariat@vistulagroup.pl
www: www.wkruk.com.pl