WAŁBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST PARK”Uczniowska, 21
58-306 Wałbrzych
POLSKA

phone: +48 74 8413500

e-mail: invest@invest-park.com.pl
www: www.invest-park.com.pl