CEZ


Główną działalnością gospodarczą Grupy CEZ jest produkcja elektryczności ze źródeł własnych, jej następna dystrybucja i sprzedaż, łącznie z udzieleniem współzależnych usług pomocniczych. Spółka zajmuje się także produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła, wydobyciem i przerobem surowców, inżynierią budowlaną, konserwacją i rozszerzaniem elektrowni oraz sieci dystrybucji, jak również technologią informacyjną, telekomunikacją, czy badaniami naukowymi w wybranych gałęziach.