BANK PEKAO S.A.


Bank Pekao pod koniec 2007 roku został połączony z częścią Banku BPH SA dzięki czemu stał się liderem na krajowym rynku bankowym jako największy w Polsce bank pod względem wartości aktywów, kredytów, depozytów i produktów inwestycyjnych. Obecnie Bank jest największym bankiem w Europie Środkowej pod względem kapitalizacji. Oferuje usługi na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych. Grupa kapitałowa oferuje m.in. fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, usługi factoringowe, leasingowe, zarządzania aktywami oraz maklerskie.