Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National Education


Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało powołane z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Zakres działania resortu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591).

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1) Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. z dnia 21 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 62);

2) Zmiana: Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 35, poz. 321).

3) Tekst ujednolicony.

Zakresy czynności Ministrów:

1) Zarządzenie Nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

Regulamin organizacyjny MEN:

1) Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) Zmiana: Zarządzenie Nr 10 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) Zmiana: Zarządzenie nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) Zmiana: Zarządzenie nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

5) Tekst ujednolicony.