Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Ministry of Interior and Administration


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało powołane z dniem 18 października 1999 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 85, poz. 940).