Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health


Ministerstwo zajmujące się ochroną i profilaktyką zdrowotną pacjentów na terenie Polski.