Ministerstwo Sportu i Turystyki / Ministry of Sport and Tourism


Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej „kultura fizyczna i sport” oraz „turystyka”. Minister inicjuje, koordynuje i prowadzi również działania niezbędne do przygotowania, organizacji oraz promocji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Od dnia 16 listopada 2007 roku urząd Ministra Sportu i Turystyki sprawuje Mirosław Drzewiecki.

W ramach działu „kultura fizyczna i sport” do kompetencji Ministra należą sprawy:

 1. sportu powszechnego - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, aktywności sportowej w społeczeństwie, rozwoju sportu dla wszystkich,
 2. sportu osób niepełnosprawnych - upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, udziału sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich i innych imprezach sportowych rangi mistrzowskiej, przyznawania świadczeń paraolimpijskich oraz świadczeń dla reprezentantów Polski na igrzyskach głuchych,
 3. sportu kwalifikowanego i młodzieżowego - rozwoju sportu kwalifikowanego, dofinansowania szkolenia sportowego młodzieży, nadzoru nad działalnością polskich związków sportowych, zapewnienia zawodnikom kadry narodowej optymalnych warunków do przygotowań i startów w igrzyskach olimpijskich, mistrzostw świata i Europy oraz imprez międzynarodowych - zatwierdzanie składu kadry narodowej, programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej, stypendiów sportowych, dofinansowania przygotowań zawodników, przyznawania świadczeń olimpijskich,
 4. kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr kultury fizycznej i sportu - trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu i zatwierdzania programów ich szkolenia,
 5. polityki państwa w zakresie walki z dopingiem w sporcie i tworzenia polityki w zakresie zwalczania zjawisk patologicznych w sporcie,
 6. rozwoju infrastruktury sportowej - dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji sportowych, opracowywania wytycznych funkcjonalno-programowych do projektowania hal sportowych, krytych pływalni oraz pawilonów sportowych,

W ramach działu „turystyka” do kompetencji Ministra należą sprawy:

 1. zagospodarowania turystycznego kraju,
 2. tworzenia mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych,
 3. promocji turystyki,
 4. współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki, w tym realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w UE i w organizacjach międzynarodowych (np. UNWTO, OECD, CEI),
 5. szkolenia, doskonalenia i kształcenia kadr dla turystyki.