WDM


Działalność polega na prowadzeniu domu maklerskiego. Główne obszary aktywności WDN to: obsługa pierwszych ofert publicznych akcji i wprowadzanie spółek na GPW oraz zarządznie nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstw.