PHOTON ENERGY


Photon Energy AS to czeska firma energetyczna zajmująca się fotowoltaicznymi ogniwami słonecznymi. Spółka organizuje projektowanie, finansowanie i budowanie dużych naziemnych oraz dachowych instalacji, które w przyszłości mają zapewniać koszty wytwarzania energii elektrycznej porównywalne z kosztami wytwarzania jej metodami tradycyjnymi. W dużej części fundusze do finansowania tych projektów mają w najbliższych latach zapewnić proekologiczne rządowe dopłaty promujące stosowanie alternatywnych źródeł energii, między innymi w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i dla zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.