PETROLINVEST


Firma powstała w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Obecnie jej działalność koncentruje się na poszukiwaniu ropy naftowej oraz gazu ziemnego na terenie kilku koncesji w Kazachstanie (spółka ma też koncesje w rosyjskiej Republice Komi). Ponadto zajmuje się handlem gazem płynnym i ropą naftową. Głównymi dostawcami produktów naftowych są: Litwa, Białoruś, Rosja, Niemcy, Czechy, Finlandia i Norwegia. Odbiorcami - krajowe rafinerie. Firma posiada własne terminale przeładunkowe, bazy magazynowe i rozlewnie gazu płynnego.