CENTRUM KLIMA


Centrum Klima SA jest jednym z najwięszych hurtowych dystrybutorów artykułów wykorzystywanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzujących oraz producentem elementów do systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie.