ART NEW MEDIA


Art. NEW Media SA działa na rynku dzieł sztuki. Najważniejszymi obszarami działalności firmy są: obrót dziełami sztuki, usługi bezspośrednio z nimi związane, jak też dotyczące włączania sztuki w proces komunikacji marketingowej oraz zastosowania internetu do promocji i wielostronnego wykorzystania sztuki.