ZPUE S.A.


Zakład jest jednym z głównych krajowych producentów urządzeń elektroenergetycznych do przesyłu energii. Spółka zajmuje się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.