SWISSMED


Spółka prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jej aktywność jest skoncentrowana na dwóch obszarach: świadczenie usług medycznych oraz budowa i eksploatacja obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania nimi.