REMAK


Podstawowym przedmiotem działalności Remak SA są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Ponadto firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych. Realizując duże zadania inwestycyjne i modernizacyjne często współpracuje z największymi przedsiębiorstwami w branży energetycznej, pełniąc rolę znaczącego podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy. Głównym odbiorcą usług jest energetyka.