PRONOX TECHNOLOGY


Pronox SA działa w dwóch podtawowych strefach. Pierwsza strefa to produkcja komputerów i sprzętów elektroniki użytkowej, tak pod własnymi markami: Easy Touch, ProComp, MyColor oraz 4Energy, jak również na zlecenie innych podmiotów (m.in. Telewizory LCD, odtwarzacze DVD) na terenie Azji, a głównie Chin. W 2088 r.nastąpił wzrost udziału marek własnych w sprzedaży ogółem do 25%. Kompleksowe i zintegrowane usługi serwisowe i logistyczne stanowią drugi obszar działalności. Pronox posiada swoje centra logistyczno-serwisowe w płd.zach. części Polski.