KOPEX


Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej ZZM-Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego. Grupa ZZM Kopex jest trzecim na świecie producentem maszyn i urządzeń górniczych oraz posiada wysokie kompetencje w zakresie projektowania, budowy i likwidacji kopalń. Trzon grupy stanowią wzajemnie uzupełniające się firmy. Produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego zajmują się ZZM S.A. (wytwarza górnicze kombajny ścianowe), Tagor S.A. (produkuje obudowy zmechanizowane i górnicze przenośniki ścianowe), Dozut-Tagor Sp. z o.o. (dostawca rozwiązań w zakresie hydrauliki siłowej), Wamag S.A. (produkuje urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla oraz systemy transportowe), Kopex-Famago Sp. z o.o. (dostawca kompletnego wyposażenia dla górnictwa odkrywkowego). Działalnością handlowo-usługową zajmuje się Kopex S.A., natomiast Kopex-PBSz S.A. swiadczy specjalistyczne usługi dla górnictwa. Ważnym wydarzeniem w historii Grupy, było przejęcie w listopadzie 2007 roku niemieckiej spółki Hansen Sicherheitstechnik - lidera w Europie oraz wicelidera na świecie w produkcji elektroniki dla górnictwa. Grupa ZZM-Kopex, kontroluje również pośrednio i bezpośrednio 95,54% kapitału zakładowego giełdowej Spółki ZEG (specjalizującej się w elektronice górniczej).