KRAKCHEMIA


Krakchemia SA zajmuje się handlem hurtowym artykułami chemicznymi w następujących branżach: granulatów tworzyw sztucznych, folii opakowaniowych, pozostałych artykułów chemicznych w tym głównie odczynników i produktów chemii organicznej i nieorganicznej.