ENERGOINSTAL


Spółka specjalizuje się w produkcji kotłów i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej, w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę energii. Przedsiębiorstwo jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce.