TRAKCJA POLSKA


Trakcja Polska prowadzi działalność na rynku usług budowlano-montażowych dla transportu szynowego. Pieniądze uzyskane z wiosennej emisji chce przeznaczyć na zwiększenie własnych mocy przerobowych (zakup sprzętu do robót nawierzchniowych i montażu trakcji elektrycznej) oraz na nabycie firm świadczących komplementarne usługi (budowy dróg i mostów). Planuje też wejście na rynek energii odnawialnej i usług komunalnych.