RAFAKO


Spółka należy do największych polskich firm zajmujących się projektowaniem, produkcją, budową i serwisem maszyn i urządzeń energetycznych. Głównymi odbiorcami są krajowa energetyka zawodowa i przemysłowa, oraz zagraniczni dostawcy obiektów energetycznych. Struktura asortymentowa to głównie kotły parowe i wodne, części zamienne do kotłów i innych urządzeń energetycznych oraz urządzenia ochrony powietrza. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw. Dostarcza też kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych. Świadczy też szerokie usługi serwisowe, dostawy części zamiennych i modernizacje kotłów. Firma wykonuje też instalacje odsiarczania spalin oraz proponuje rozwiązania w zakresie termicznej utylizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków. Dostarcza kotły niemal do wszystkich krajowych elektrowni zawodowych, a także posiada referencje w wielu krajach całego świata.