PEP


Polish Energy Partners SA świadczy usługi w następujących obszarach: developmencie czyli opracowywaniu, przygotowywaniu do realizacji nowych projektów i pozyskaniu dla nich finansowania, oraz budowie i eksploatacji obiektów energetycznych. PEP oferuje swoje usługi w dwóch głównych segmentach rynku energetycznego outsourcingu wytwarzania energii w skojarzeniu dla odbiorców przemysłowych (w szczególności dla przemysłu papierniczego) oraz wytwarzaniu i dostawach energii odnawialnej z biomasy i wiatru. Spółka szacuje, że zajmuje ponad 70% rynku outsourcingu energetyki przemysłowej w Polsce, a przeszło 5% energii odnawialnej wytwarzane jest w źródłach przez nią zarządzanych.