Filharmonia PomorskaA.Szwalbego 6
Bydgoszcz
Polska

phone: +48 52 321 04 67

e-mail: promocja@filharmonia.bydgoszcz.pl
www: www.filharmonia.bydgoszcz.pl